Матеріально-технічне забезпечення управління ветеринарної медицини

Адреса: 03041, Київ, вул. Потєхіна 16, НУБіП, навчальний корпус 12, кімн. 117 (Блок А)

Тел.: 223-34-71

Електронна пошта:

начальник відділу:
Мотринчук Дмитро Йосипович

 

Відділ управління якістю є структурним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Відділ управління якістю функціонує для більш ефективної реалізації статутних завдань Університету, впровадження та підтримки системи менеджменту якості в університеті, забезпечення нормативно-технічною документацією структурних та відокремлених підрозділів Університету та надання навчальних і консультаційних послуг в галузі управління якістю, стандартизації і сертифікації.

Відділ управління якістю безпосередньо підпорядковується ректору.

Основними завданнями ВУЯ є:

 • координація діяльності з розробки, впровадження та підтримки функціонування системи менеджменту якості (далі СМЯ) в Університеті;
 • інформаційно-методичний супровід управління документами СМЯ на всіх етапах їх життєвого циклу;
 • організація і контроль управління записами про якість у структурних підрозділах Університету;
 • організація та проведення внутрішніх перевірок (аудитів) СМЯ;
 • забезпечення своєчасного прийняття керівництвом Університету коригувальних та попереджувальних дій, необхідних для усунення (попередження) невідповідностей в організації процесів Університету і якості надаваних ним науково-освітніх послуг;
 • забезпечення електронного доступу до документів СМЯ, використовуючи внутрішній сайт Університету (http://qms.nubip.edu.ua) із забезпеченням захисту документів від копіювання, тиражування та роздруковування;
 • забезпечення нормативно-технічною документацією структурних і відокремлених підрозділів університету;
 • формування, наповнення та актуалізація фонду нормативно-технічної документації в галузі стандартизації (ДСТУ, ГОСТ, ISO та ін.) та забезпечення доступу до фонду підрозділам Університету;
 • обслуговування, технічна підтримка, оновлення каталогів інформаційно-довідкової системи «Леонорм-Інформ» та забезпечення обмеженого доступу користувачів;
 • інформаційна та консультаційна підтримка діяльності структурних підрозділів Університету, що пов'язана з питаннями стандартизації;
 • надання консультаційних, інформаційних та інших видів послуг в галузі управління якістю, стандартизації і сертифікації;
 • участь у розробці, гармонізації нормативної документації та актуалізації баз нормативних документів на підприємствах АПК.

Інші підрозділи

Источник: http://nubip.edu.ua/node/2121